Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018

Về Chúng Tôi

Chứng Nhận Chất Lượng & An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Vì Cộng Đồng, Yến Sào Nam Á luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm cũng như vấn đề An toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là tiêu chí hàng đầu và được kiểm soát nghiêm ngặt trong qui trình sản xuất và sơ chế yến sào.  Qui trình Sản xuất tại Yến Sào Nam Á hoàn toàn khép kín ... Read More »