Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018

Tổ Yến Thiên Nhiên Thô

Tổ yến thiên nhiên thô được Yến Sào Nam Á thu hoạch từ các nhà yến của Công ty và các đối tác tại Khánh Hòa, Cần Giờ. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn yến giúp ĐẢM BẢO NGUYÊN LIÊU TỔ YẾN ĐẠT CHẤT LƯỢNG, KHÔNG NHIỄM CÁC TẠP CHẤT ĐỘC HẠI.

Hiển thị tất cả 3 kết quả